Vejen eSport CS:GO

Vejen eSport CS:GO er for dig der tager spillet seriøst og har et stort ønske om at forbedre dine egenskaber i fællesskab med andre. Hvor fællesskabet, bevægelse og træning i spillets mange muligheder og taktisk forståelse vægtes højt.

Der trænes 2 timer om ugen, hver tirsdag kl. 16.30 til 18.30 og man skal være indstillet på at møde op oftest muligt, ligesom man skal melde afbud hvis man er forhindret.

Der stilles krav til at den enkelte deltager:

  • Kender de mest basale teknikker samt lettere våbenkendskab.
  • Kan beherske sit temperament eller er villig til at arbejde på at bedre dette.
  • Er indforstået med at snyd og anden uetisk opførsel ikke tolereres.
  • Skal være lydhør over for trænerteamet, udviser respekt og det forventes, at man vil arbejde for bedst mulig udvikling og sammenhold.
  • Der stilles krav om at man træner hjemme i løbet af ugen.
  • Er minimum 10 år.

Hvis det af trænerteamet vurderes: at den enkelte deltager, ikke lever op de krav der stilles, ikke udviser den nødvendige respekt eller vilje til at samarbejde, kan en deltager efter forudgående samtale sættes af holdet.

Alle deltagere på holdet vil skulle følge de af underviseren angivne instruktioner, øvelser og aktiviteter mm. Underviseren kan også vælge at give enkelte deltagere ekstra opgaver.

Der vil ved hver træning være en kombination mellem fysisk bevægelse, samarbejdsøvelser, teoretiske- samt praktiske øvelser som man forventes at deltage i.

Træningen vil foregå som ét stort samlet hold, hvorfor der i starten, ikke vil være tale om 5 personer der fast spiller sammen, - det vil være et miks.

Målet med vores CS:GO hold er:

  • At deltagerne forbedrer deres færdigheder, taktik og relevante evner.
  • At alle deltagere trænes ligeværdigt, der er altid træning for alle.
  • At der skiftes mellem hvem der spiller sammen, indtil man på sigt med fordel kan sammensætte et eller flere faste hold, sideløbende med at de øvrige deltagere fortsat skiftes til at spille sammen.
  • At der på sigt vil kunne trænes mod andre eSport foreninger.

Vi tilbyder træning i CS:GO med blandt andet: Bane kendskab, callout, Aim control, utilities mm. Vi skal arbejde med taktik, relevant kommunikation, samarbejde og der vil være fysisk bevægelse hver gang. Løbende vil forskellige emner blive taget op såsom: “motiverende tale”, “ergonomi”, “kost” og “etik på nettet” mm.

Tilmelding og pris

Pris: 450 kr.
Prisen er fra januar til juni eller august til december alt efter startdato.

For at komme på holdet skal du skrive til kontakt@vejenesport.dkk for at aftale nærmere.